این وبلاگ با رویکرد اطلاع رسانی به دانشجویان مهندسی شیمی طراحی شده است

تذکر- این نمرات خام خود دانشجو بوده و نمره نهایی بعد از بررسی اعتراض ها و اعمال ارفاق به بعضی دانشجویان در سایت آموزش درج خواهد شد. قابل ذکر است بسته به میزان حضور دانشجو در کلاس وفعالیت کلاسی ومیزان رضایتمندی استاد از دانشجوممکن است ارفاق انجام گیرد. قویا تاکید میشود که عدم ارفاق به یک دانشجو هیچگونه حقی را برای او ایجاد نخواهد کرد.

دانشجویانی که نسبت به تصحیح برگه امتحانی خود اعتراض دارند این فرصت به آنها داده میشود که در روز چهار شنبه هفته جاری 23-10-94 راس ساعت 13 در دانشگاه حضور رسانند و شخصا برگه خود را رویت نمایند (تاکید میشود که برگه هر دانشجو فقط توسط خودش میتواند دیده شود و نه توسط نماینده یا جایگزین او)

اعتراض به تصحیح فقط و فقط در همان روز تعیین شده و در حضور خود دانشجوانجام میگیرد هر گونه پیام در شبکه های اجتماعی یا اسمس و واسطه قرار دادن دیگران برای نمره مطمنا مانند ترمهای قبل باعث حذف ارفاق احتمالی برای آن دانشجو خواهد شد.

شماره دانشجویی

نمره خام

900393335

11

910339088

5

900385700

2

910204036

12

910008925

11

870480532

0

910030569

19

900401315

5

890438865

17

900399882

5

900607966

0

910111168

4

910276281

2

900385542

5

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم دی ۱۳۹۴ساعت 7:57  توسط دکتر شکوهی راد  | 

دانشجویان این درس توجه نمایند که هم اکنون پاسخ نامه های مربوط به آنها در حال تصحیح شدن میباشد و نهایتا تا پایان امروز تصحیح برگه های این درس کامل میگردد (انشااله). به جهت محدودیت زمانی  لازم است به اطلاع دانشجویان رسانده شود که میتوانند روز چهارشنبه هفته جاری 23-10-94 (راس ساعت 13) در دانشگاه حضور یابند و پاسخنامه هایشان را از نزدیک رویت نمایند و چنانچه اعتراضی دارند در حضور خودشان اعتراضشان بررسی خواهد شد. مسولیت عدم حضور دانشجو با خود دانشجوست و به اعتراضهای احتمالی بعد از این تاریخ هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۴ساعت 12:36  توسط دکتر شکوهی راد  | 

نمرات خام درس سینتیک و طراحی راکتور نیم سال اول 95-94

تذکر- این نمرات خام خود دانشجو بوده و نمره نهایی بعد از بررسی اعتراض ها و اعمال ارفاق به بعضی دانشجویان در سایت آموزش درج خواهد شد. قابل ذکر است بسته به میزان حضور دانشجو در کلاس وفعالیت کلاسی ومیزان رضایتمندی استاد از دانشجوممکن است ارفاق انجام گیرد. قویا تاکید میشود که عدم ارفاق به یک دانشجو هیچگونه حقی را برای او ایجاد نخواهد کرد.

دانشجویانی که نسبت به تصحیح برگه امتحانی خود اعتراض دارند این فرصت به آنها داده میشود که در روز چهار شنبه هفته جاری 23-10-94 راس ساعت 13 در دانشگاه حضور رسانند و شخصا برگه خود را رویت نمایند (تاکید میشود که برگه هر دانشجو فقط توسط خودش میتواند دیده شود و نه توسط نماینده یا جایگزین او)

اعتراض به تصحیح فقط و فقط در همان روز تعیین شده و در حضور خود دانشجوانجام میگیرد هر گونه پیام در شبکه های اجتماعی یا اسمس و واسطه قرار دادن دیگران برای نمره مطمنا مانند ترمهای قبل باعث حذف ارفاق احتمالی برای آن دانشجو خواهد شد.

شماره دانشجویی

نمره خام

911119826

4

890621896

4

910040122

6

900384664

3

910275503

11

900502903

10

900392956

11

900572903

11

900391552

6

900565695

9

900397311

9

910171317

7

900600373

2

900167233

7

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و دوم دی ۱۳۹۴ساعت 12:25  توسط دکتر شکوهی راد  | 

نمرات خام اولیه درس مکانیک سیالات پیشرفته دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

تذکر- این نمرات خام  دانشجو بوده و نمره نهایی بعد از بررسی اعتراض ها و ارفاق احتمالی به بعضی دانشجویان در سایت آموزش درج خواهد شد

تقاضای بازبینی برگه ها منحصرا از طریق همین وبلاگ میباشد و دانشجویی که تقاضای باز بینی دارد کافیست که تقاضای خود را همراه با اسم و شماره دانشجویی با ارسال کامنت انجام دهد. 

آخرین مهلت تقاضای باز بینی تا آخر وقت 24-10-94. بعد از این تاریخ نمرات نهایی خواهند شد

خواهشمند است از ارسال پیامک و یا تلفن برای این منظور استفاده نکنید.

با تشکر

شماره دانشجویی

نمره خام

940132892

18

940001987

13

940045038

2

940242554

9

940089970

9

940021722

18

940249786

17

940014631

17

940254838

12

940026261

9

940485255

5

940081893

18

940117313

10

940109792

12

940074866

9

940174761

13

930706910

7

940011993

14

940315369

14

930340236

15

930707204

11

940008969

12

940446876

9

940194333

14

940256085

15

940075869

14

940040755

14

940483187

8

940128861

8

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم دی ۱۳۹۴ساعت 23:57  توسط دکتر شکوهی راد  | 

شماره دانشجویی

نمره خام

940233319

18

940286339

14

940114317

18

940216474

20

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم دی ۱۳۹۴ساعت 21:31  توسط دکتر شکوهی راد  | 

به توضیحات ذکر شده در پست قبلی توجه شود

تاریخ بازبینی اوراق برای ایندسته از دانشجویان نیز در روز چهارشنبه هفته جاری و در حضور شخص دانشجو انجام خواهد گرفت

شماره دانشجویی

نمره خام

900543585

9

920177589

7

910107664

9

910110624

9

932298361

7

900386964

14

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم دی ۱۳۹۴ساعت 21:27  توسط دکتر شکوهی راد  | 

نمرات خام درس کنترل فرایند ها 1 نیم سال اول 95-94

تذکر- این نمرات خام خود دانشجو بوده و نمره نهایی بعد از بررسی اعتراض ها و اعمال ارفاق به بعضی دانشجویان در سایت آموزش درج خواهد شد. قابل ذکر است بسته به میزان حضور دانشجو در کلاس وفعالیت کلاسی ومیزان رضایتمندی استاد از دانشجوممکن است ارفاق انجام گیرد. قویا تاکید میشود که عدم ارفاق به یک دانشجو هیچگونه حقی را برای او ایجاد نخواهد کرد.

دانشجویانی که نسبت به تصحیح برگه امتحانی خود اعتراض دارند این فرصت به آنها داده میشود که در روز چهار شنبه هفته جاری 23-10-94 راس ساعت 13 در دانشگاه حضور رسانند و شخصا برگه خود را رویت نمایند (تاکید میشود که برگه هر دانشجو فقط توسط خودش میتواند دیده شود و نه توسط نماینده یا جایگزین او)

اعتراض به تصحیح فقط و فقط در همان روز تعیین شده و در حضور خود دانشجوانجام میگیرد هر گونه پیام در شبکه های اجتماعی یا اسمس و واسطه قرار دادن دیگران برای نمره مطمنا مانند ترمهای قبل باعث حذف ارفاق احتمالی برای آن دانشجو خواهد شد.

شماره دانشجویی

نمره خام

910346750

13

890621919

11

910070103

17

900403538

5

910156885

16

900388177

3

890438368

15

890438872

5

900388628

7

880452000

7

880272207

6

910095509

1

890438675

0

900387784

7

911722419

13

890438161

0

910234048

2

880451688

3

890438191

0

900386827

14

890438206

9

910248835

5

900392956

4

900553695

12

870480532

0

930058408

7

900389749

7

900401315

5

900572903

5

900391552

5

900490240

5

900397311

8

900607966

3

900385542

5

910103762

6

890438508

3

900600373

8

900167233

4

900386592

0

890438609

5

920168885

7

900396116

2

910154096

4

+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم دی ۱۳۹۴ساعت 15:16  توسط دکتر شکوهی راد  | 


نمرات اولیه آزمایشگاه کنترل فرایند. نیم سال اول 95-94 واحد قایم شهر
نکات:
این نمرات اولیه بوده که هنوز ثبت نهایی نشده است.  

تقسیم بندی نمرات بدین صورت بوده که از مجموع بیست نمره ، نه (9) نمره مربوط به سه گزارش کار تحویل داده شده (هر گزارش کار به شرط کامل بودن سه نمره)، نه (9) نمره مربوط به آزمون پایان ترم و دو(2) نمره مربوط به نمره حضور غیاب میباشد.
مهلت دریافت گزارش کار به اتمام رسیده و تحت هیچ شرایطی هیچ عذری از دانشجو پذیرفته نیست
همچنین هر یک از نمرات فوق به تفکیک برای هر دانشجو مشخص شده است
نام
نمره آزمون
گزارش کنترل فشار
گزارش کنترل جریان
گزارش کنترل دما
نمره حضور
نمره نهایی
 

 

 

 

 

محمد رضا حقیقت
5
3
2.5
2.5
1
14منصور خذر زاده
4
3
3
3
2
15میثم خسروی
6
3
2
3
2
16شبنم دشتی
6
3
3
3
1
16الهه راستگو
9
3
3
3
2
20فهیمه عمادی
6
3
3
3
2
17شکوه عمرانی
3
3
3
3
2
14الهام غلامی
4
3
3
3
2
12الناز گرزین
4
0 عدم تحویل
2
3
2
11مرآت گیوه چی
4
3
3
3
2
15نرگس علیرضا نژاد
4
3
0 عدم تحویل
3
1
11سارا یزدانی
3
0 عدم تحویل
0 عدم تحویل
3
1
7الهام امینی
4
3
3
3
2
15مهسا بابایی
8
3
3
3
2
19نسترن بهروزی
3
3
2
2
2
12مرتضی توسلی
7
2.5
2.5
3
2
17عماد ثانی
8
3
2.5
2.5
2
18الهام درویش وند
9
3
3
3
2
20مجید رضایی
2
2
3
3
2
12فریما رنجدیده
6
3
3
3
2
17یاسمن زینعلی
5
2.5
3
2.5
2
15آناهیتا سالاریه
4
3
3
3
2
15مینا صفا بخش
4
3
2.5
2.5
0
12محبوبه علیزاده
6
3
3
3
2
17فاطمه غفاری
3
3
0 عدم تحویل
0 عدم تحویل
1
7ساجده نوروزی
2
3
3
3
1
12
+ نوشته شده در  یکشنبه ششم دی ۱۳۹۴ساعت 19:42  توسط دکتر شکوهی راد  | 

تذکر- این نمرات خام  بوده و بعد از بررسی اعتراضهای احتمالی و همچنین بعد از اعمال ارفاق در سایت دانشگاه ثبت و نهایی خواهد شد

آخرین مهلت اعتراض تا تاریخ 30-10-93  و منحصرا از طریق این وبلاگ بوده و نمرات در صبح روز 1-11-93 نهایی خواهد شد

شماره دانشجویی

نمره خام

910111168

19

910204036

15

910152320

8

910346750

10

880451965

7

900403435

14

900388628

8

880272207

7

910339088

11

900364429

10

910030569

19+1

900401315

9

890438329

6

890438503

14

890438505

7

900356669

13

890438624

7

910276281

10

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ساعت 23:12  توسط دکتر شکوهی راد  | 

دانشجویان محترم توجه داشته باشند که نمرات خام این درس در سایت دانشگاه ثبت شده اما نهایی نشده است. نهایی شدن نمرات بعد از ارفاق و همچنین بررسی اعتراضهای احتمالی  صورت میگیرد 

نمره های زیر 6  با اعمال ارفاق نهایتا با نمره 9.5 نهایی خواهند شد 

نمرهای بالای 6 (زیر 10)  به شرط حضور  مرتب  دانشجو در کلاس و فعالیت در طول ترم نهایتا با 10 ثبت و نهایی خواهد شد 

نمرات در تاریخ 1-11 -93 نهایی خواهد شد. اعتراضهای احتمالی  نهایتا تا تاریخ 30-10-93 فقط از همین وبلاگ صورت گیرد

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۳ساعت 22:53  توسط دکتر شکوهی راد  |